Redevenţele miniere obţinute din exploatarea apelor minerale pot constitui venituri la bugetele locale

Redevenţele miniere obţinute din exploatarea apelor minerale pot constitui venituri la bugetele locale

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, marţi, un proiect de lege prin care redevenţele miniere obţinute din activităţi de exploatare a apelor minerale pot constitui venituri la bugetele locale.

Proiectul vizează atragerea de resurse financiare la nivelul autorităţilor locale, care să permită staţiunilor balneare din ţară să realizeze oferte adecvate nevoilor turiştilor, la nivel de unităţi de cazare, de centre de sănătate, de pachete de servicii adiacente şi accesibilitate, în contextul prielnic de potenţială cerere internă şi internaţională, date fiind numeroasele resurse valorificabile, inclusiv ape curative, de care dispun.

“Prin derogare de la art.307 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, redevenţa minieră obţinută prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă, a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, a apelor minerale terapeutice şi a apelor termominerale se constituie venit după cum urmează: 35% la bugetul local al judeţului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare, 45% la bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare, 20% la bugetul de stat”, prevede actul normativ.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *