Lucrătorii fostei Securităţii nu pot candida la funcţii publice. Proiectul, în dezbatere publică la Camera Deputaților

Lucrătorii fostei Securităţii nu pot candida la funcţii publice. Proiectul, în dezbatere publică la Camera Deputaților

O propunere legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi funcţii publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist se află în dezbatere publică, la Camera Deputaţilor, Senatul fiind forul decizional.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale, cu modificările şi completările ulterioare, este iniţiată de deputatul PNL Florin Roman.

Potrivit proiectului, persoanele care candidează pentru funcţia de preşedinte al României fac o declaraţie pe propria răspundere, conform unui model prevăzut într-o anexă care face parte integrantă din proiect, în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Declaraţiile pe propria răspundere se depun la Biroul Electoral Central, care, în termen de 24 de ore de la înregistrare, le înaintează Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS).

Conform propunerii, “nu pot candida pentru funcţia de preşedinte al României persoanele care, la data depunerii candidaturii, au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist, respectiv: foştii membri ai Comitetului Central şi ai Comitetelor Judeţene ale Partidului Comunist Român sau ale Partidului Muncitoresc Român; foştii ofiţeri şi agenţi din aparatul securităţii sau din serviciile de contrainformaţii ale armatei; lucrătorii sau colaboratorii Securităţii faţă de care există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă”.

Persoanele care candidează sau au fost alese sau au fost numite într-o serie de demnităţi sau funcţii prevăzute de OUG 24/2008, cu excepţia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani, fac o declaraţie pe propria răspundere în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Verificarea acestor calităţi se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost alese sau numite în demnităţile sau funcţiile respective, inclusiv pentru cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi ori funcţii la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Proiectul mai prevede că “nu pot candida pentru aceste funcţii nici persoanele care, la data depunerii candidaturii, au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist”.

Funcţiile şi demnităţile la care proiectul face referire sunt:

* deputat sau senator în Parlamentul României, membru în Parlamentul European;

* membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilaţi ai acestor funcţii, comisar european;

* secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidenţiali şi de stat;

* prefecţii, subprefecţii, secretarii generali ai Consiliilor judeţene, secretarul general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

* directori în Prefectură, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, organizate la nivel local;

* primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni, consilierii în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilierii locali;

* directorul şi adjuncţii săi, conducătorii structurilor centrale şi judeţene de la Serviciul Român de Informaţii, directorul, adjuncţii săi şi conducătorii structurilor centrale de la Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;

* candidaţii pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

Sunt exceptaţi de la funeraliile de stat şi onorurile militare preşedinţii şi foştii preşedinţi ai celor două Camere ale Parlamentului, precum şi prim-ministrul şi foştii prim-miniştri dacă au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist, respectiv: foştii membri ai Comitetului Central şi ai Comitetelor Judeţene ale Partidului Comunist Român sau ale Partidului Muncitoresc Român; foştii ofiţeri ai agenţi din aparatul securităţii sau din serviciile de contrainformaţii ale armatei; lucrătorii sau colaboratorii Securităţii, faţă de care există o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Conform iniţiatorului, proiectul urmăreşte completarea şi modificarea normelor legale pentru a preveni regresul spre autoritarism şi practici nedemocratice. “Prin acesta se propun măsuri de prevenire a reîntoarcerii vechii clase politice din perioada comunistă în prim-planul opiniei publice”, a subliniat el, în expunerea de motive.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *